ประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านของผู้เรียน

เมื่อวันที่ 2  กรกฎาคม  2565 นายประสิทธิ์ กะตะศิลา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านของผู้เรียน สู่  “รูปแบบ SPD(4)CA”  เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านของผู้เรียน โดยมีผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ คณะทำงาน พร้อมกับTeam ครูต้นแบบ RT & ปฐมวัย  และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน