ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2565 

นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ประกอบด้วยโรงเรียนจำนวน 9 โรงเรียน ซึ่งเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 1 ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ สนามโรงเรียนบ้านผาตั้ง อ.แม่ทา จ.ลำพูน