งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ประกอบด้วยโรงเรียนจำนวน 8 โรงเรียน ซึ่งเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 2 ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ สนามโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน