ร่วมเตรียมความพร้อมพิธีเข้ารับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมเตรียมความพร้อมพิธีเข้ารับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด เนื่องในงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 วันที่ 1  กรกฎาคม 2565  ณ  ห้องประชุมจามจุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1 อ.เมือง  จ.ลำพูน