ประเมิน ผอ.เชี่ยวชาญโรงเรียนวัดป่าสัก

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา  นายสุรชัย  สุการาม  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดป่าสัก  โดยมีคณะกรรมการร่วมประเมินคือ  นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน  ตำแหน่งผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  และนางวันเพ็ญ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน ตำแหน่งผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดป่าสัก อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565