สพป.ลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายธราพงศ์                สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการทุกกลุ่ม  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โดยการนำของ ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   โดยมี นายกนกบุญ กระแสร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และนางสุภัทตรา เพลียหาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  เป็นวิทยากร ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565