ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนวัดฮ่องกอก อ.เมือง  จ.ลำพูน โรงเรียนวัดศรีดอนชัย และโรงเรียนวัดสันทราย อ.บ้านธิ จ.ลำพูน พร้อมกับให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครูผู้สอนในช่วงเปิดเทอมใหม่ ให้คำแนะนำครูผู้ช่วยฯ ที่มาบรรจุใหม่ที่โรงเรียนนี้ พร้อมแนะนำแนวทางในการทำงาน และแนวการปฏิบัติตนในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยโรงเรียนมีความพร้อมตามมาตรการของ ศบค.จังหวัดลำพูน เป็นไปอย่างเคร่งครัด ในการนี้ได้ประชุมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบายทางด้านการจัดการศึกษา