สพป.ชัยนาทมาศึกษาดูงาน ITA Online

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และผู้อำนวยการทุกกลุ่มพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชัยนาท โดยมี นายประทาน หาดยาว ผอ.สพป.ชัยนาท นางทัศณี แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม  รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท และนายกมล เสาวภาคสุข รอง ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Online (ITA Online) ของ สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ โดยมีนายกนกบุญ กระแสร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ลำพูน เขต 1 และนางสุภัทตรา เพลียหาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นวิทยากร ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565