อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ โดยมีนางปุณยวีร์ รื่นเริง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ซึ่งการดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 96 คน เป็นครูผู้ช่วย จำนวน 81 คน พนักงานราชการ จำนวน 5 คน และข้าราชการครูที่ย้ายมาจากต่างเขต จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565