ประชุม​ ผอ.สพท. ทั่วประเทศ​ ครั้งที่ 5/2565

นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ​ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ VDO Conference กับ สพฐ. เพื่อรับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด  ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565