ประชุม PMQA 4.0

นายสมภพ  ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมชี้แจง และวิเคราะห์การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  โดยมีนายวินัย  แป้นน้อย  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมจามจุรี  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  2565