สอบนักวิชาการศึกษา สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมสนามสอบ ภาค ก ภาค ข และภาค ค ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านศรีย้อย อ.เมือง จ.ลำพูน และสนามสอบ ห้องประชุมมรกต ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน ในการนี้ได้ให้กำลังใจคณะทีมงานเจ้าหน้าที่ที่จัดการสอบ คณะครูผู้ควบคุมห้องสอบ ตลอดจนให้กำลังใจผู้เข้าสอบ พร้อมทั้งดูแลความเรียบร้อยในการจัดการสอบให้เป็นไปด้วยความสุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส ซึ่งการจัดการสอบในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565