“เปิดบ้านวิชาการ สานฝันอาชีพ ตามวิถีพอเพียง” โรงเรียนบ้านดอยคำ 

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธาน “เปิดบ้านวิชาการ สานฝันอาชีพ ตามวิถีพอเพียง”   ณ โรงเรียนบ้านดอยคำ  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่  2  อ.แม่ทา  จ.ลำพูน  ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565