มอบหนังสือพร้อมกล่าวขอบคุณน้ำดื่มยันฮี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มอบหนังสือขอบคุณบริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ ที่มอบน้ำดื่ม วิตามิน วอเตอร์ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนางสาวจอมญาดา โชคธาดานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นตัวแทนมอบหนังสือพร้อมกล่าวขอบคุณ ณ ศูนย์กระจายสินค้า ยันฮีวิตามิน (สาขาลำพูน-เชียงใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565