ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เดินทางไปเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนบ้านทาป่าสัก อ.แม่ทา จ.ลำพูน พร้อมกับให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครูผู้สอนในช่วงเปิดเทอมใหม่ ทักทายให้คำแนะนำครูผู้ช่วยฯ ที่มาบรรจุใหม่ที่โรงเรียนนี้ พร้อมแนะนำแนวทางในการทำงาน และแนวการปฏิบัติตนในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านทาป่าสักอ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยโรงเรียนมีความพร้อมตามมาตรการของ ศบค.จังหวัดลำพูน เป็นไปอย่างเคร่งครัด ในการนี้ได้ประชุมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบายทางด้านการจัดการศึกษา