มอบเงินของมูลนิธิช่วยการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้เป็นประธาน มอบเงินของมูลนิธิช่วยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้ปกครองนักเรียน เด็กหญิงจันทร์กนก คำปัญจะ นักเรียน ชั้น ม.2 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ ประสบอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 3,000 บาท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ของสพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน