รดน้ำดำหัว ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ประจำปี 2565

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมใจกันเดินทางมารดน้ำดำหัว ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อย และเพื่อขอโทษขออภัยในปีที่ผ่านมา ที่ผู้น้อยอาจจะเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือว่าลับหลังก็ตามรวมถึงเป็นการขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และยังเป็นการสืบสานประเพณีล้านนาที่ยึดถือกันมาแต่โบราณอีกด้วย ณ สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565