ต้อนรับ ดร.อโนทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ

ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565  ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ดร.อโนทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย  จุดเน้น  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในโอกาสเดินทางมาติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ของ สพป.ลำพูน  เขต 1  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน