พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564  โดยมีดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ลำพูน เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน   ณ ห้องประชุมจามจุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  เมื่อวันที่  19  เมษายน  2565