ร่วมให้การต้อนรับศึกษาธิการภาค 15  และคณะฯ

เมื่อวันที่  7  เมษายน  ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  พร้อมด้วยนายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  นางสาวอำไพ  บุญสูง  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำพูน  เขต 1  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สพป.ลำพูน  เขต 1  ร่วมให้การต้อนรับนายชาตรี  ม่วงสว่าง  ศึกษาธิการภาค 15  และคณะกรรมการขับเคลื่อนติดตามประเมินผลนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ  และได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการตามประเด็นการติดตาม 4 ประเด็น  ได้แก่ 1.โครงการพาน้องกลับมาเรียน  2.โครงการโรงเรียนคุณภาพ  3.  โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา  (Moe Safety Center) 4. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  ณ  โรงเรียนบ้านแป้นพิธยาคม  อ.เมือง  จ.ลำพูน