ยินดีต้อนรับนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการคนใหม่

นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  พร้อมด้วยนายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  และนางภัสพร จันทร์ผง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  ให้การต้อนรับนางสาวสุนิดา  วรรณศรี  นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ที่ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวและคณะผู้ติดตามที่เดินทางมาส่ง  เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ลำพูน  เขต 1  ณ  ห้องประชุมทานตะวัน สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  5  เมษายน  2565