ร่วมกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ  ปีการศึกษา  2564  โรงเรียนวัดน้ำดิบ

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เดินทางไปเป็นประธานในงานกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ  ปีการศึกษา  2564  โรงเรียนวัดน้ำดิบ  โดยมีนายสุรเชษฐ์  คำสุวัตร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำดิบกล่าวรายงาน  ในการนี้  ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1 ได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดี  และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา  โดยมีนายเทวิน  จอมพันธ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดน้ำดิบ  มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดีเด่น  ณ  หอประชุมโรงเรียนวัดน้ำดิบ  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2565