สพป.ลำพูน เขต 1ร่วมประชุม PMQA ผ่านระบบ Zoom กับ สพฐ.

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน PMQA  ชี้แจงแนวปฏิบัติสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ผ่านระบบ Zoom จาก สพฐ. ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน