ตรวจข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายประสิทธิ์  กะตะศิลา  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมตรวจข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีตัวแทนครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทั้ง 9 เครือข่ายมาปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจข้อสอบ  ณ  ห้องประชุมจามจุรี  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2565