เยี่ยมสนามสอบ RT 

นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  เดินทางไปเยี่ยมสนามสอบวัดความสามารถทางการอ่าน ( RT ) พร้อมด้วย นางจุลี  บุมาลี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ดร.ณฐมน  คุนิรัตน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  และนางฉันทณา  มุ่นอินต๊ะ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  โดยได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านศรีป้าน  โรงรียนบ้านเหมืองลึก  โรงเรียนบ้านหนองยางไคล  โรงเรียนวัดอรัญญาราม  โรงเรียนบ้านทาร้องเรือ  โรงเรียนบ้านทาป่าสัก  และโรงเรียนบ้านดอยคำ  อ.เเม่ทา  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  3  มีนาคม  2565