การติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น สพฐ.และนโยบาย ศธ.

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน และการติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น สพฐ.และนโยบาย ศธ. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565