รับรายงานผู้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

นายธราพงศ์  สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 รับรายงานผู้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 ) รอบที่ 2 จำนวน 4 ราย ดังนี้ นายจักรินทร์ ศิริธนาวุฒิสกุล สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านป่าเส้า 2.น.ส.กชนุช แก้วสุรินทร์ สาขาวิชา ภาษาไทย โรงเรียนวัดช้างค้ำ 3. น.ส.ณัฐวราภรณ๋์ ธรรมมากาศ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดศรีบุญยืน-วังทอง 4.น.ส.ณัฐชา ทาจี้ สาขาสังคมศึกษา โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ  ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2565