แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

นายวินัย   แป้นน้อย  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1 เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  โดยมีนายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  นายประสิทธิ์  กะตะศิลา  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สพป.ลำพูน  เขต 1  คณะศึกษานิเทศก์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมทานตะวัน  สพป.ลำพูน  เขต  1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2565