ประชุมกรรมการคุมสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ (สสวท.)

สพป.ลำพูน  เขต 1  ดำเนินประชุมกรรมการคุมสอบระบบห้องสอบออนไลน์ของ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ (สสวท.)  ด้วยระบบ  VDO Conference  กับ  สพฐ. ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน  สพป.ลำพูน  เขต 1   อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  2565