ร่วมประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา และนันทนาการ จังหวัดลำพูน

นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1 ร่วมประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา และนันทนาการ จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน  ประจำปี พ.ศ. 2565  ณ  ห้องประชุม  SUNSET กัซซัน  พาโนราม่ากอล์ฟคลับ  อ.บ้านธิ  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  2565