ทดลองเครื่องมือการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมทางไกลเพื่อทดลองเครื่องมือการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.ประจำปี 2565 ด้วยระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565