สอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดลำพูน วันที่ 2

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานกรรมการในการจัดสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564  ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565  ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการสอบ  ณ สนามสอบโรงเรียนจักรคำคณาทร  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ควบคุมดูแลทุกขั้นตอนในการจัดสอบอย่างละเอียด ถี่ถ้วน  ซึ่งการจัดสอบในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด