++ประชาสัมพันธ์แผนผังสถานที่สอบ และสถานที่จอดรถ ในการสอบ ภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2564 จังหวัดลำพูน

ประชาสัมพันธ์แผนผังสถานที่สอบ และสถานที่จอดรถ ในการสอบ ภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2564 จังหวัดลำพูน