ร่วมเป็นเกียรติค่ายอาสา(มจร.)มอบบ้านให้ชาวบ้าน บ้านแม่สะแงะ

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมค่ายอาสานักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน (มจร.) ออกค่ายกิจกรรมอาสาสร้างบ้านมอบให้ชาวบ้าน บ้านแม่สะแงะ อ.แม่ทา จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565