ประชุมการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ด้วยระบบ VDO Conference  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  24  มกราคม  2565