ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายและจัดลำดับ

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายและจัดลำดับตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดที่กำหนด
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี พ.ศ.2564 (กรณีย้ายเพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2565  โดยมี  1. นายณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการ 2. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นกรรมการ  3. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.ลำปาง ลำพูน เป็นกรรมการ  4. นางหัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นกรรมการ  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565