เปิดอาคารคืนถิ่น ร.ร.บ้านหนองเกิด

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดอาคารเรียน “อาคารคืนถิ่น” โรงเรียนบ้านหนองเกิด โดยมีนางสาวนางสาวกัญญ์ภา สุภายอง อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกิด เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ได้มีผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ศึกษานิเทศก์ คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิดอาคารเรียนในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนบ้านหนองเกิด อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565