ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ไปร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ” โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน เป็นประธานในพิธิเปิด  ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมคือครูแนะแนวของโรงเรียนในสังกัดฯ เพื่อนำไปขยายผลแนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่อไป ณ ห้องประชุมเดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565