ประชุมหารือการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติ ประจำปี 2565

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  มอบหมายให้นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เข้าร่วมประชุมหารือยืนยันความพร้อมในการเสนอรับเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติประจำปี  2565  รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับเขตการแข่งขันกีฬาที่ 5  โดยมี  นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน  ณ  ห้องประชุมมหันตยศ  ศาลากลางจังหวัดลำพูน  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  10  มกราคม  2565