Lamphun Area 1 and And 2 Games ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา นายธราพงศ์  สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการการเเข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน Lamphun Area 1 and And 2 Games ประจำปี 2565 ระดับเครือข่ายพัฒนาการศึกษา และการจัดตั้งตั้งชมรมกีฬาสพป ลำพูน เขต 1  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 18 – 25 กุมภาพันธ์ 2565