ประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 9 เครือข่ายและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพุน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565