มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน พร้อมด้วย นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 และสิ่งของ ให้แก่ เด็กชายธนวรรณ์ สมจันทร์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3
และ เด็กชายระพีพัฒน์ สมจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด ที่ประสบอัคคีภัย เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ตามวัตถุประสงค์ ของกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1