ประชุมคณะกรรมการฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 3/2564  ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564