ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564  นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2564  โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ,นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ VDO Conference  ณ  ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน อ.เมือง  จ.ลำพูน