รับรายงานตัวผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการรับรายงานตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย  โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี  โดยได้พบปะและให้โอวาทในการปฏิบัติงานแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ณ  ห้องประชุมทานตะวัน  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2564