การจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมการจัดงานวันครู  ครั้งที่ 66  พ.ศ.  2565  ณ  ห้องประชุมเอื้องผึ้ง  สำนักงาน  สกสค. จังหวัดลำพูน  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2564