อบจ.ลำพูนนิทัศน์ 2565

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  มอบหมายให้นายธราพงศ์  สุเที่ยนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ไปร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการการแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียนในจังหวัดลำพูน (อบจ.ลำพูนนิทัศน์ 2565) โดยมี  นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รอง ผวจ.เป็นประธานในพิธี  ณ  วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2564