ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน

เมื่อวันที่  14 ธันวาคม 2564   ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  มอบหมายให้นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ไปร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด  ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแนะแนว บุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และเขต 2 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการ  ณ  ห้องประชุมจามจุรี  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน