อบรม Performance Agreement

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564