เสนอรายชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก

ในวันที่  2  ธันวาคม  2564  ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  มอบหมายให้นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมการขอเสนอรายชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระ  150  ปีชาตกาล  ครูบาเจ้าศรีวิชัย  โดยมีนายภาษเดช  หงส์ลดารมภ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุม  ณ  ห้องประชุมจามเทวี  ศาลากลางจังหวัดลำพูน  อ.เมือง  จ.ลำพูน